Jak zgłosić nieobecność na zajęciach?

Nieobecność można zgłosić:

  • trenerowi w czasie poprzednich zajęć
  • korzystając z jednej z dróg kontaktu z naszą szkołą – KONTAKT