Rezygnacja z udziału w kursie, szkoleniu indywidualnym lub konsultacji

Jeśli z jakiegoś powodu chcesz zrezygnować z udziału w naszych zajęciach, poinformuj nas o tym z odpowiednim wyprzedzeniemKONTAKT.

Poniżej opisujemy ogólne zasady rezygnacji oraz zwrotów za opłacone zajęcia. Znajdziesz je także w naszym Regulaminie

 1.  Jeśli Twoje szkolenie nie obejmuje wstępnych zajęć teoretycznych w formie nagrania webinaru online, a rezygnacja wpłynie do nas w terminie:
  • do 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia – przysługuje Ci zwrot całej kwoty wpłaconej należności;
  • do 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia – przysługuje Ci zwrot połowy wpłaconej należności;
  • późniejszym niż 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia lub po jego rozpoczęciu – nie przysługuje Ci zwrot uiszczonej opłaty. 
 2. Jeżeli Twoje szkolenie obejmuje wstępne zajęcia teoretyczne w formie nagrania webinaru lub webinarów online, a rezygnacja wpłynie do nas w terminie:
  • do 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia – przysługuje Ci zwrot całej kwoty wpłaconej należności, pomniejszonej o wartość webinaru lub webinarów do których otrzymałeś/aś dostęp;
  • do 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia – przysługuje Ci zwrot połowy wpłaconej należności, pomniejszony o wartość webinaru lub webinarów do których otrzymałeś/aś dostęp (wartość webinaru/ów odejmujemy od połowy wartości szkolenia);
  • późniejszym niż 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia lub po jego rozpoczęciu – nie przysługuje Ci zwrot uiszczonej opłaty. 
 3. Jeśli Twoje szkolenie w całości składa się z materiałów dostępnych w formie online (kursy online, webinary, klub online), a rezygnacja wpłynie do nas:
  • przed przyznaniem Ci dostępu do materiałów online – przysługuje Ci zwrot całej kwoty wpłaconej należności;
  • po przyznaniu Ci dostępu do materiałów online – nie przysługuje Ci zwrot uiszczonej opłaty. 

Za dzień rozpoczęcia szkolenia uznajemy dzień odbycia się pierwszych zajęć praktycznych danego kursu (bez względu na to, czy uczestnik chcący zrezygnować z udziału w zajęciach się na nich pojawił czy nie).