Kursy grupowe – nieobecności i odrabianie zajęć

W trakcie kursów grupowych uczestnicy mogą odrobić maksymalnie jedne zajęcia, pod warunkiem poinformowania nas o nieobecności najpóźniej do godziny 18.00 dnia poprzedzającego dane zajęcia. 

Nieobecność możesz odrobić po zakończeniu swojego kursu na odpowiednim treningu klubowym w wybranym przez siebie terminie, nie później jednak niż w ciągu 2 miesięcy od zakończenia kursu.

O szczegółach oraz sposobie zapisów na odrabianie, poinformujemy Cię w czasie ostatnich zajęć kursu.