Regulamin konkursu “Aktywnie z psem – plany i cele na nadchodzący sezon”

REGULAMIN KONKURSU “Aktywnie z psem – plany i cele na nadchodzący sezon”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Info-Mat 2 Barbara Nieścioruk, ul. Wigury 5, 05-119 Legionowo, REGON: 146349301, NIP: 5361912073 zwany dalej “Organizatorem”.
 2. Sponsorami Konkursu są marki Wymarzony pies, Dogpro Note, Acana Polska oraz Psiefotki & Kociefotki – Ola Zyber zwani dalej “Sponsorami”.
 3. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 4. Konkurs skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

§2. Zasady Konkursu

 1. Konkurs trwa od 5.04.2024 do 19.04.2024.
 2. Tematem konkursu jest “Aktywnie z psem – plany i cele na nadchodzący sezon”, a zadaniem uczestników jest zamieszczenie na swoim profilu w serwisie społecznościowym Instagram posta lub rolki oraz opisanie planów na treningi z psem, oznaczenie pod nimi profili @wymarzonypies @dogpro.note @acana_polska @psiefotki.kociefotki oraz zamieszczenie w opisie hasztagu #konkursaktywniezpsem
 3. Każdy uczestnik może zamieścić dowolną ilość postów/rolek.
 4. Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo w konkursie oświadcza, że jest autorem zgłoszonego zdjęcia/wideo, właścicielem znajdującego się na nim psa/psów oraz że wyraża zgodę na publikację zdjęcia/wideo przez Wymarzonego psa na profilach Sponsorów i akceptuje niniejszy regulamin.
 5. Spośród zgłoszonych postów zostaną wyłonione trzy najciekawsze, a ich autorzy zwani dalej “Zwycięzcami” otrzymają nagrody od Sponsorów.
 6. Zwycięzców Konkursu wybiorą przedstawiciele Wymarzonego psa oraz Dogpro.
 7. Zwycięzcy otrzymają wymienione nagrody: za pierwsze miejsce – zaproszenie na indywidualny 50 minutowy trening w szkole Wymarzony pies w jeden z dwóch lokalizacji w Warszawie (Warszawa ul. Krakowiaków 20a lub Warszawa ul. Modlińska 205) ważne do końca sierpnia 2024, notes treningowy trzymiesięczny od Dogpro Note, karmę Acana Highest Protein Grasslands Dog 2kg, zaproszenie na minisesję zdjęciową psa (pakiet 3 zdjęć) u Psiefotki & Kociefotki Ola Zybert do wykorzystania na evencie w szkole Wymarzony Pies (Istnieje możliwość dokupienia większej liczby zdjęć w cenie regularnej. Ważność do końca 2024r. Obowiązuje podpisanie umowy i akceptacja regulaminu fotografa.); za drugie i trzecie miejsce – zaproszenie na indywidualny 30 minutowy trening w szkole Wymarzony pies w jeden z dwóch lokalizacji w Warszawie (Warszawa ul. Krakowiaków 20a lub Warszawa ul. Modlińska 205) ważne do końca sierpnia 2024, naklejki niespodzianki od Dogpro Note, karmę Orijen Original 340g, zniżkę -30% na studyjną minisesję zdjęciową psa (pakiet 3 zdjęć) u Psiefotki & Kociefotki Ola Zybert do wykorzystania na evencie w szkole Wymarzony Pies (Istnieje możliwość dokupienia większej liczby zdjęć w cenie regularnej. Ważność do końca 2024r. Obowiązuje podpisanie umowy i akceptacja regulaminu fotografa.);
 8. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na profilu Wymarzonego psa w serwisie społecznościowym Instagram do 23.04.2024.

§3. Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników oraz Zwycięzców Konkursu jest Info-Mat 2 Barbara Nieścioruk, ul. Wigury 5, 05-119 Legionowo, REGON: 146349301, NIP: 5361912073. Kontakt z administratorem: wymarzonypies@gmail.com.