Czy mogę zrezygnować z udziału w szkoleniu i otrzymać zwrot wpłaty?

Jeśli z jakiegoś powodu chcesz zrezygnować z udziału w naszych zajęciach, poinformuj nas o tym z odpowiednim wyprzedzeniem – KONTAKT.

Poniżej opisujemy ogólne zasady rezygnacji oraz zwrotów za opłacone zajęcia.

 1.  Jeśli Twoje szkolenie nie obejmuje wstępnych zajęć teoretycznych w formie nagrania webinaru online, a rezygnacja wpłynie do nas w terminie:
  • do 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia – przysługuje Ci zwrot całej kwoty wpłaconej należności;
  • do 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia – przysługuje Ci zwrot połowy wpłaconej należności;
  • późniejszym niż 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia lub po jego rozpoczęciu nie przysługuje Ci zwrot uiszczonej opłaty. 
 2. Jeżeli Twoje szkolenie obejmuje wstępne zajęcia teoretyczne w formie nagrania webinaru lub webinarów online, a rezygnacja wpłynie do nas w terminie:
  • do 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia – przysługuje Ci zwrot całej kwoty wpłaconej należności, pomniejszonej o wartość webinaru lub webinarów do których otrzymałeś/aś dostęp;
  • do 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia – przysługuje Ci zwrot połowy wpłaconej należności, pomniejszony o wartość webinaru lub webinarów do których otrzymałeś/aś dostęp (wartość webinaru/ów odejmujemy od połowy wartości szkolenia);
  • późniejszym niż 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia lub po jego rozpoczęciu nie przysługuje Ci zwrot uiszczonej opłaty.